9 February 2017

નવસારી નગરપાલિકાની મિલકત વેરાની વસૂલાત 70 ટકા થઈ ગઈ

અન્ય પાલિકાની જેમ નવસારી પાલિકાની સ્વભંડોળની મુખ્ય આવક મિલકત વેરા છે. મિલકત વેરાની વસૂલાત વધુ થાય છે તેટલી સ્વભંડોળની આવક વધુ થાય છે. નવસારી શહેરમાં 74500 જેટલી કુલ મિલકતો છે. મિલકતોમાં રહેણાંક, કોમર્શિયલ, ઔદ્યોગિક તમામ પ્રકારની મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. મિલકતો થકી વેરાનું કુલ માગણુ 11.63 કરોડ રૂપિયાનું છે. વેરા માંગણામાં જૂની બાકીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

હાલ ફેબ્રુઆરી માસ સુધીમાં નવસારી પાલિકાએ વેરાની વસૂલાત 8.01 કરોડ રૂપિયાની કરી દીધી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો 70 ટકા નજીક વસૂલાત થઈ છે. જૂની બાકીને અલગ રાખીએ તો વર્તમાન વર્ષની વસૂલાત તો 75-77 ટકાથી વધુ થઈ ગઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. હાલના વર્ષમાં વસૂલાત જે વધુ થઈ છે તેનું એક કારણ નોટબંધીના 50 દિવસ દરમિયાન 500 અને 1000 રૂપિયાના દરની જૂની નોટો થકી થયેલી વસૂલાત છે. 11 નવેમ્બરથી ડિસેમ્બર 28 દરમિયાન 3.72 કરોડ રૂપિયાની માતબર વસૂલાત 500-1000ની જૂની નોટ થકી થઈ છે.