30 May 2017

ધો. 10નું નવસારી જિલ્લાનું 68.68 ટકા પરિણામ


ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ધો. 10ની બોર્ડની પરીક્ષાની આજે બોર્ડની વેબસાઈટ ઉપર પરિણામ જાહેર કરી દેવાતા કહી ખુશી કહી ગમનો માહોલ છવાયો હતો. નવસારી જિલ્લાનું ધો. 10નું બોર્ડનું પરિણામ 68.68 ટકા રહ્યું હતું. જિલ્લામાંથી 113 વિદ્યાર્થીઓએ એ1 ગ્રેડ મેળવવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી. જ્યારે કેન્દ્રમાં સૌથી ઉંચુ પરિણામ રાનકુવા કેન્દ્રનું 87.80 ટકા જ્યારે સૌથી નીચુ પરિણામ લીમઝર કેન્દ્રનું 43.86 ટકા રહ્યું હતું.

ધો. 10ની બોર્ડની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થી અને વાલીઓમાં પરીક્ષાના પરિણામની આતુરતાથી રાહ જોવાતી રહી હતી. બોર્ડ દ્વારા આજે તેમની વેબસાઈટ ઉપર પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું હતું. નવસારી જિલ્લામાં ધો. 10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં 19273 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા, જે પૈકીના 19142 વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી. પાસ થનારા વિદ્યાર્થીઓમાંથી જિલ્લામાં 113 વિદ્યાર્થીઓએ એ1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરવાની સિદ્ધિ મેળવી છે. જ્યારે 557 વિદ્યાર્થીઓએ એ2 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી સફળતા મેળવી છે. આજ રીતે 1227 વિદ્યાર્થીઓએ બી1, 2256 વિદ્યાર્થીઓએ બી2, 4332 વિદ્યાર્થીઓએ સી1, 4415 વિદ્યાર્થીઓએ સી2 તો 245 વિદ્યાર્થીઓએ ડી ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. 1107 વિદ્યાર્થીઓએ ઈ1 અને 4890 વિદ્યાર્થીઓએ ઈ2 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. જ્યારે 13147 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થવામાં સફળ રહ્યા હતા.