9 June 2017

જલાલપોર મામલતદાર કચેરીએ દાખલા મેળવવા ધસારો


જલાલપોર મામલતદાર કચેરીએ દાખલાઓ મેળવવા ભારે ધસારો થઈ રહ્યો છે. લાઈનમાં ઉભા રહેવા સવારે 7 વાગ્યેથી લોકો આવી જાય છે. હાલમાં શાળાઓ શરૂ થઇ ગઇ છે ત્યારે જાતિ ઉપરાંત આવકના દાખલાની લોકોને જરૂર પડી રહી છે. આ દાખલા મેળવવા લોકો મામલતદાર કચેરીએ લાઇન લગાવી રહ્યા છે.  નવસારી નજીક કાલીયાવાડીમાં જિલ્લા સેવાસદનની સામે જલાલપોર મામલતદાર કચેરી પણ આવેલી છે. હાલમાં મામલતદાર કચેરીના જનસેવા કેન્દ્રમાં દિવસ દરમિયાન દાખલાઓ લેવા લોકોનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. આવક-જાતિના દાખલા ઉપરાંત નોનો ક્રિમિલેયર દાખલા મેળવવા માટે લાંબી કતારો લાગે છે.

દાખલા આપવા માટે કચેરી તો 10.30 કલાકે શરૂ થાય છે પરંતુ કેટલાક લોકો સવારે 7 વાગ્યેથી લાઈનમાં ઉભા રહી જતા હોવાનું જાણવા મળે છે. હાલમાં આવેલા એસએસસી, એચએસસી બોર્ડના પરિણામો બાદ દાખલાઓ માટેના ધસારો વધી ગયો છે. જલાલપોર તાલુકામાં બક્ષીપંચના લોકોની વસતિ વધુ હોય તેને સંલગ્ન દાખલાઓ મેળવવા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ આવે છે. કચેરી બહાર શેડને લઈને ગરમીમાં લોકોને થોડી રાહત જરૂર થઈ રહી છે.