18 December 2018

નવસારી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા શાળા કોલેજોની વિદ્યાર્થીનીઓ માટે સ્વરક્ષણ તાલીમ યોજાઇ


નવસારી જિલ્લામાં ચાલતા સુરક્ષા હેતુ સોસાયટી દ્વારા જિલ્લાની મહિલાઓને સ્વરક્ષણ અંગેની બેઝીક તાલીમ આપવામાં આવનાર છે, જેમાં હાલ 2000થી વધુ મહિલાઓને તાલીમ આપવા માટે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા દરેક પોલીસ મથકને લક્ષ્યાંકો ફાળવવામાં આવ્યા છે. નવસારી જિલ્લામાં મહિલાઓને સ્વરક્ષણ આપવા માટે વિસ્પી કાસદની નિમણૂંક આપવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજરોજ નવસારીની મહિલા કોલેજમાં 250 થી વધુ મહિલાઓને મહિલા ટ્રેનર રીટા દેસાઇ (બ્લેક બેલ્ટ) અને મયુર પટેલ (બ્લેક બેલ્ટ) દ્વારા પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં સ્વરક્ષણની તાલીમ આપી હતી.

નવસારીમાં આવેલ પોલીસ મથકોમાં સમાવિષ્ટ શાળા કોલેજોમાં 2000થી વધુ મહિલાઓને સ્વરક્ષણ અંગેની તાલીમ આપવા માટે ડી.એસ.પી એ હુકમ કર્યો છે. જે અંતર્ગત વિવિધ શાળા કોલેજોમાં મહિલા-વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપવા માટે બ્લેક બેલ્ટ ટ્રેનર વિસ્પી કાસદની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવનાર સ્વરક્ષણ અંગેનાં કાર્યક્રમ મહિલા કોલેજ ખાતે ટાટા હાઇસ્કૂલ અને મહિલા કોલેજની 250થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને સ્વરક્ષણની તાલીમ વિસ્પી કાસદ અને તેમની ટીમનાં સભ્યો રીટા દેસાઇ, મયુર પટેલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

મહિલા કોલેજમાં પ્રથમ પી.આઇ સગર તથા વિસ્પી કાસદ દ્વારા સ્વરક્ષણ અંગે મહિલાઓને તાલીમ આપીને તેનું પ્રત્યક્ષ નિદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લામાં 9 પોલીસ મથકોમાં સમાવિષ્ટ શાળા-કોલેજોની 2000થી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓને સ્વરક્ષણની તાલીમ તા.17 ડિસેમ્બરથી 13 ફેબ્રુઆરી 2019 દરમિયાન નક્કી કરેલા શિડ્યુલ પ્રમાણે આપવામાં આવશે.