નવસારીના લુન્સીકૂઈ સ્થિત ખાઉધર ગલીને જયશંકર પ્લોટ નજીકની પાલિકાની જે જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે એ જગ્યા ‘સ્કૂલ’ માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ હોવાની જાણકારી બહાર આવી છે.

નવસારીના લુન્સીકૂઈ વિસ્તારમાં ઉભી રહેલી ખાણીપીણીની લારીઓને જયશંકર પાર્ટી પ્લોટ નજીક પાલિકાના શોપિંગ સેન્ટરની પાછળની ખુલ્લી જગ્યાએ ખસેડવાનો આદેશ હાલમાં આપ્યો હતો. આ આદેશથી વિવાદ સર્જાયો છે, જેમાં જ્યાં લારીવાળાએ નવી જગ્યાએ જવા નારાજગી બતાવી છે તો જે પાલિકાના પ્લોટમાં સ્થળાંતરનો આદેશ અપાયો છે તે જગ્યા નજીકના રહેવાસીઓએ પણ તેમના વિસ્તારમાં ‘ખાઉધર ગલી’ બનાવવાનો વિરોધ કર્યો છે.

જોકે હાલમાં પાલિકાએ લુન્સીકૂઈની જગ્યાએ જ લારી ઉભા રહેવા દેવા વિવાદ ઉપર ઠંડુ પાણી રેડી દીધુ છે. બીજી તરફ નગરપાલિકાના સત્તાધિશોએ જે નવી જગ્યાએ લુન્સીકૂઈની ખાણીપીણીની લારીવાળાને ફાળવી છે એ પાલિકાની જગ્યા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કિમ-2નો પ્લોટ 303 હેઠળ 'સ્કૂલ માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ' હોવાની જાણકારી બહાર આવી છે. આ રિઝર્વ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 6517 ચોરસ મીટર છે. અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું કોઈ નિશ્ચિત હેતુ માટે કરાયેલા રિઝર્વ જગ્યા અન્ય હેતુ માટે આપી શકાય ? અને આપી શકાય તો હેતુફેરની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે? અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે આ સ્કૂલ માટેના રિઝર્વ પ્લોટની આગળ દુકાનનો રિઝર્વ પ્લોટ (જ્યાં શોપિંગ સેન્ટર બનાવાયું છે) અને બાજુમાં જ ગાર્ડન માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ પણ છે. આ અંગે નવસારી પાલિકાનો પ્રત્યુત્તર જાણવા સીઓ દશરથસિંહ ગોહિલનો સંપર્ક થઈ શક્યો નહતો.

લારીવાળાને આ પ્લોટ ન ફાળવવો જોઈએ
મારી જાણકારી મુજબ પણ લારીવાળાને ફાળવાયેલી જગ્યા સ્કૂલનો રિઝર્વ પ્લોટ છે તેથી આ જગ્યા ઉપર લારીવાળાઓનું સ્થળાંતર કરી શકાય જ નહીં. અમે આ બાબત પાલિકાના સીઓને પણ કરી છે. - ધવલ દેસાઈ, સ્થાનિક કાઉન્સિલર, નવસારી પાલિકા

નવસારીમાં લારીવાળાઓને ફાળવેલી જગ્યા શાળા માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ!


નવસારીના લુન્સીકૂઈ સ્થિત ખાઉધર ગલીને જયશંકર પ્લોટ નજીકની પાલિકાની જે જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે એ જગ્યા ‘સ્કૂલ’ માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ હોવાની જાણકારી બહાર આવી છે.

નવસારીના લુન્સીકૂઈ વિસ્તારમાં ઉભી રહેલી ખાણીપીણીની લારીઓને જયશંકર પાર્ટી પ્લોટ નજીક પાલિકાના શોપિંગ સેન્ટરની પાછળની ખુલ્લી જગ્યાએ ખસેડવાનો આદેશ હાલમાં આપ્યો હતો. આ આદેશથી વિવાદ સર્જાયો છે, જેમાં જ્યાં લારીવાળાએ નવી જગ્યાએ જવા નારાજગી બતાવી છે તો જે પાલિકાના પ્લોટમાં સ્થળાંતરનો આદેશ અપાયો છે તે જગ્યા નજીકના રહેવાસીઓએ પણ તેમના વિસ્તારમાં ‘ખાઉધર ગલી’ બનાવવાનો વિરોધ કર્યો છે.

જોકે હાલમાં પાલિકાએ લુન્સીકૂઈની જગ્યાએ જ લારી ઉભા રહેવા દેવા વિવાદ ઉપર ઠંડુ પાણી રેડી દીધુ છે. બીજી તરફ નગરપાલિકાના સત્તાધિશોએ જે નવી જગ્યાએ લુન્સીકૂઈની ખાણીપીણીની લારીવાળાને ફાળવી છે એ પાલિકાની જગ્યા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કિમ-2નો પ્લોટ 303 હેઠળ 'સ્કૂલ માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ' હોવાની જાણકારી બહાર આવી છે. આ રિઝર્વ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 6517 ચોરસ મીટર છે. અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું કોઈ નિશ્ચિત હેતુ માટે કરાયેલા રિઝર્વ જગ્યા અન્ય હેતુ માટે આપી શકાય ? અને આપી શકાય તો હેતુફેરની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે? અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે આ સ્કૂલ માટેના રિઝર્વ પ્લોટની આગળ દુકાનનો રિઝર્વ પ્લોટ (જ્યાં શોપિંગ સેન્ટર બનાવાયું છે) અને બાજુમાં જ ગાર્ડન માટેનો રિઝર્વ પ્લોટ પણ છે. આ અંગે નવસારી પાલિકાનો પ્રત્યુત્તર જાણવા સીઓ દશરથસિંહ ગોહિલનો સંપર્ક થઈ શક્યો નહતો.

લારીવાળાને આ પ્લોટ ન ફાળવવો જોઈએ
મારી જાણકારી મુજબ પણ લારીવાળાને ફાળવાયેલી જગ્યા સ્કૂલનો રિઝર્વ પ્લોટ છે તેથી આ જગ્યા ઉપર લારીવાળાઓનું સ્થળાંતર કરી શકાય જ નહીં. અમે આ બાબત પાલિકાના સીઓને પણ કરી છે. - ધવલ દેસાઈ, સ્થાનિક કાઉન્સિલર, નવસારી પાલિકા


Share Your Views In Comments Below